VÆRDIGRUNDLAG

VÆRDIGRUNDLAG: VORES MÅL ER

At tilbyde patienterne høj faglig standard og kvalitet i patientbehandlingen.

Dette gennem tværfaglighed og faglig opdatering med højt informationsniveau.

Gennem individuel respekt og faglig vurdering arbejder vi med fokus på lighed i sundhed.

 

At kontakten med patienter og vores indbyrdes kontakt er præget af:

Tillid, respekt, humor, omsorg, rummelighed og hjælpsomhed.

  

En tryghedsskabende klinik for såvel patienter som personale.

Ved fortrolig håndtering af data, sikkert inventar/apparatur,

handicap- og børnevenlig indretning.

 

Højt serviceniveau og tilgængelighed med samtidig respekt for personalets behov for pauser.

 

Lægerne Høst og Freiesleben